Rímskokatolícka cirkev      
Zimná 187      
049 25 DOBŠINÁ      
Dnes je pondelok 21. septembra 2020     -----     Meniny má Matúš     -----      liturgická farba Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu 


klenba

Hľadaj
Penzion v Jižních ČecháchChata u KomorníkaChata StrmilovUbytování v České KanaděPenzion StrmilovUbytování větších skupinUbytování v Jižních ČecháchChata u rybníka KomorníkaChata v Jižních ČecháchRybolovUbytování v KunžakuStrmilovChata Česká Kanada

Ako a kam?

Info
Update: 27.01.2007
JozefTOPlist


Diecézne evanjelizačné stredisko

Myšlienka
Myšlienka z košíka

* Biela sobota - Deň znovuzrodenia v Kristovi

Zmŕtvychvstalý     Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). Preto podľa Kristovho napomenutia (Lk 12, 35n) veriaci s horiacimi sviecami v rukách sa majú podobať ľuďom očakávajúcim návrat svojho Pána. Keď príde a nájde ich bedliť, dá im miesto pri svojom stole.

     Po dráme Veľkého piatku je Biela sobota určitým kontrastom. Celý tento deň je poznačený tichom, ktoré je plné očakávania a vrcholí takým radostným spôsobom, že ho možno porovnať len s atmosférou Vianoc. Nečudo, veď to, čo sa na Vianoce začína, dosahuje vrchol na Veľkú noc.

     Človek, ktorý sa pádom do hriechu oddelil od Boha a ocitol sa v tme, potrebuje na návrat k Bohu špeciálne svetlo. Je ním sám Boh, ktorý vychádza človeku v ústrety, aby ho očistil, posvätil a osvecoval mu správnu cestu. Toto vyjadruje prvá časť obradov. Jej zavŕšením je osobitný oslavný a ďakovný spev človeka, ktorý jasá nad veľkosťou Božej dobroty.

     Druhá časť - liturgia slova - nám umožňuje veľmi konkrétne si pripomenúť, s akou láskou sa Boh stará o človeka počas celých dejín spásy. Medzi jednotlivými čítaniami zaznieva spev žalmov ako refrén vďaky a radosti na počuté Božie slovo. Dominuje však Glória, v speve ktorej cítiť jasnú istotu a radosť z vykúpenia. Jeho neodvolateľnú platnosť podčiarkuje triumfálny hlahol zvonov. Slávnostné Aleluja - výzva Chváľme Boha! - a evanjelium ako zvesť o Kristovom zmŕtvychvstaní nás pozývajú na radostné a trvalé prežívanie spásonosnej prítomnosti živého Boha v našom živote. To je však možné len v úzkom spojení s Kristom, ktoré dosahujeme sviatosťou krstu.

Eucharistic      Tretia časť obradov nás preto upriamuje na tento základný a prvý zdroj duchovného života, ktorého veľavravný predobraz vidíme už v Starom zákone. V knihe Exodus (kap. 14) sa vody Červeného mora, v ktorých Izraeliti tušili istú smrť, stali pre nich záchranou a začiatkom novej etapy života. Podobne ponorenie krstenca do vody symbolicky naznačuje jeho smrť a jeho vynorenie, nový život. Sv. apoštol Pavol to potvrdzuje: Všetci, čo sme pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme pokrstení. Krstom sme teda s ním pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych... aj my žili novým životom (Rim 6, 3 - 4). Kristus totiž vo svojom utrpení smrť nielen tušil, ale ju aj skutočne podstúpil. No na tretí deň vstáva k takému životu, ktorý je definitívnou etapou nielen pre neho, ale aj pre všetkých ľudí: Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje (Rim 6, 9). A všetci, čo sa mu podobajú v smrti, budú mu podobní aj v zmŕtvychvstaní - v novej a nekonečnej plnosti života (porov. Rim 6, 5), lebo ak sme zomreli v spojení s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť (Rim 6, 8). No nejde o akýkoľvek život. Spojenie s Kristom nám ponúka najvyš­ šiu kvalitu a plnosť života, akú si ani nevieme predstaviť. Apoštol Pavol to vysvetľuje na kontraste otroctva hriechu (v absolútnom poprení ľudskej dôstojnosti) a slobode Božích detí neodvolateľne prežívajúcich plnosť každého dobra. Človek prirodzene túži po tejto plnosti. No vo vedomí svojej slabosti pravdivo poznáva, že potrebuje pomoc. Preto na základe Kristovej záslužnej obety spoločne s tými, ktorí už dosiahli slávu večného života, prosí Boha Otca o milosť zrodu do nového života. Tak ako Boh Otec poslal Syna, aby zostúpil do smrti a urobil ju bránou k večnému životu, aj pri posvätení krstnej vody kňaz ponára do nej veľkonočnú sviecu - symbol Krista, zdroj večného života pre ľudí. Človek, ktorý sa do krstnej vody ponára s vierou v živého Boha v troch osobách, má preto účasť na Kristovom živote. No predtým sa musí slobodne vzdať všetkého, čo odporuje Kristovmu zmýšľaniu, slovám i skutkom. V úsilí žiť na zemi podľa Kristovho príkladu veľmi skoro zistí, že je to náročné.

     Kresťan úprimne cíti, že na rozvíjanie svojho krstného povolania - stále viac sa podobať Kristovi - potrebuje ako svoj každodenný chlieb živý kontakt s Bohom. Práve preto potrebuje využívať všetky prostriedky, ktoré mu Boh ponúka ako zdroj duchovnej posily. Poznáme ich: modlitba, Božie slovo, sviatosti, živá účasť na svätej omši... Ale ako ich skutočne využívame? Sú predsa zdrojom a posilou Božieho života v nás! Sú tou prepotrebnou silou, ktorá nám tak často chýba v konkrétnych prejavoch nášho každodenného života! Nakoľko si ceníme svoj pozemský život? Čo sme schopní preň obetovať? A čo je to v porovnaní s darom nadprirodzeného a večného života? Nepremrhajme ani jedinú milosť, ktorú nám Boh ponúka! Veď nám nedáva čosi, ale seba samého! On obetoval svoj život, aby sme my mali večný život! A aby už aj náš pozemský každodenný život vďaka znovuzrodeniu v Kristovi bol nepretržitou oslavou vzkrieseného Krista, živého Boha uprostred svojho ľudu.


Stanislav Lieskovský

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 82409 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | Zdroj: www.blumental.skklenba

Hlavné menu

Anketa
Ako je to s mojimi návštevami bohoslužieb?

chodím tak často ako sa len dá
2103 (2103 hl.)
chodím každú nedeľu a prikázaný sviatok
1487 (1487 hl.)
snažím sa aspoň nedeľe
1228 (1228 hl.)
len príležitostne
1144 (1144 hl.)
nechodím vobec
1253 (1253 hl.)

Celkom hlasovalo: 7215

Zoznam rubrík
mínus Cirkev
mínus Diecéza
mínus Farnosť
mínus Info
mínus Kniha
mínus Príbeh
mínus Svedectvo
mínus Vážne

Humor
1.
Dobrovoľné príspevky do kostolnej pokladničky veľmi klesli a tak sa pán farár odhodlal k ráznemu opatreniu. Počas kázne vyhlásil: - Bratia a sestry, robím to veľmi nerád, ale nemám iné riešenie. Je medzi nami muž, ktorý má hriešny pomer s manželkou jedného nášho cirkevníka. Ak sa v kostolnej pokladničke na milodary do večera neobjaví 500 korún, zverejním jeho meno. Keď po omši farár počítal peniaze v pokladničke, našiel tam 25 päťstokorunáčok a jednu dvestokorunáčku s pripnutým lístkom: "Pre lásku božiu, otče, počkajte mi do večera, tie tri stovky niekde zoženiem"
Bravo
2.
Bůh je mrtev (Friedrich Nietzsche) Nietzsche je mrtev (Bůh)