Rímskokatolícka cirkev      
Zimná 187      
049 25 DOBŠINÁ      
Dnes je sobota 5. decembra 2020     -----     Meniny má Oto     -----      liturgická farba féria 


klenba

Hľadaj
Penzion v Jižních ČecháchChata u KomorníkaChata StrmilovUbytování v České KanaděPenzion StrmilovUbytování větších skupinUbytování v Jižních ČecháchChata u rybníka KomorníkaChata v Jižních ČecháchRybolovUbytování v KunžakuStrmilovChata Česká Kanada

Ako a kam?

Info
Update: 27.01.2007
JozefTOPlist


Diecézne evanjelizačné stredisko

Myšlienka
Myšlienka z košíka

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 30 nájdených)

|0-15|15-30|

* Poďakovanie

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobšiná, týmto vyjadruje poďakovanie Mestskému zastupiteľstvu mesta Dobšiná, ktoré svojim uznesením č. 281-27/II -2013- MsZ v súlade s článkom 6 ods. 1) VZN č. 118/2009 schválilo dotáciu pre našu farnosť pre rok 2013 vo výške 1000,- €. Čestne prehlasujem, že poukázané prostriedky boli použité na činnosť farnosti, menovite na financovanie výdavkov na energie, materiálové výdavky a služby v roku 2013.

Týmto čestne vyhlasujem, že uvedené prostriedky boli použité v súlade s podmienkami zmluvy. Zároveň v mene všetkých veriacich farnosti vyslovujem úprimné ďakujem vedeniu mesta Dobšiná a Mestskému zastupiteľstvu za poskytnutú pomoc.

Mgr. Jozef Brandys, správca farnosti

* Farnosť 6.4. - 12.4.2009

Farnosť: sv. Vavrinca, diakona - Revúca
Farnosť 6.4. - 12.4.2009

* Farnosť 4.8. - 10.8.2008

Farnosť: sv. Vavrinca, diakona - Revúca
Farnosť 4.8. - 10.8.2008

* Foto galérie

Pripravujeme nové galérie kostola!!! Máte nejaké fotky nášho kostola, ktoré by Ste chceli zverejniť na našej stránke? Pošlite ich na našu adresu. Vopred ďakujeme.

* Zbierka na pomoc civilnému obyvateľstvu v Libanone

Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlásila zbierku pre ľudí vo vojnou zasiahnnutom Libanone. SKCH bude pomáhať postihnutému civilnému obyvateľstvu prostredníctvom Caritas Internationalis (SKCH je jej členom), ktorá pracuje na tomto území už niekoľko rokov.


Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 923 prečítaní

* Benedikt XVI. vyhlásil 23. júl za deň modlitieb za pokoj na Blízkom Východe

     Vatikán (20. júla 2006, RV) - Pápež Benedikt XVI. vyhlásil nedeľu, 23. júla, za deň modlitieb a pokánia za pokoj na Blízkom Východe. Uvádza to tlačové vyhlásenie Svätej stolice, v ktorom Svätý Otec vyzýva všetkých veriacich na celom svete, aby u Boha vyprosovali cenný dar pokoja.


Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 829 prečítaní

* Slovo života na júl 2006

     „Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.“ (Ž 145, 18)

     Boh s láskou objíma všetko. V jeho náručí spočíva celý svet a jeho pozornosti neunikne ani najmenšie z jeho stvorení. Žalm, z ktorého pochádza toto slovo života, je chválospevom o Bohu – aký veľký je vo svojej láske, ako sa skláňa ku každému živému tvorovi a ako mu na ňom a jeho potrebách záleží. To vedie každé stvorenie k tomu, aby ho opätovne vzývalo. Veď potrebuje pokrm a všetko ostatné pre svoj život. A Boh štedro otvára svoju ruku. Stará sa o každého, kto je slabý (porov. Ž 145, 14), a ak poblúdil, privádza ho na správnu cestu.


Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 235 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 931 prečítaní

* Cantalamessa: Boh nám ukazuje, na čo je dovolenka

     „Boh sám náš učí, že je potrebné si odpočinúť,“ vyhlásil kapucín Raniero Cantalamessa, kazateľ Pápežského domu, v meditácii o hlbšom význame dovolenkového obdobia a zdôraznil: „Pokoj je dar, ktorý je človeku daný, aby mohol niečo objavovať.“


Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 36399 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 965 prečítaní

* Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána

     Vatikán (25. júna, RV) - Pápež Benedikt XVI. sa dnes napoludnie pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí sv. Petra vo Vatikáne. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 78 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 920 prečítaní

* TV Noe na Slovensku

Čo je TV NOE?

   NOE je názov televízie, ktorá pripravuje program pre povzbudenie, poučenie, ale i dobrú zábavu i odpočinok.
   NOE je zdrojom informácií o dobrom diele dobrých ľudí.
   NOE nezabúda na dobrý humor ani na súťaživosť.
   NOE je priateľkou vášho televízneho prijímača, je televíziou i pre vaše deti a vnúčatá.
   NOE pripravuje nekomerčný televízny program pre celú rodinu.
   NOE ponúka tvorcom a divákom v Čechách, na Morave, Sliezsku a od 10. mája 2006 aj na Slovensku spoločenstvo. Sme kresťania.
   TV NOE šírená prostredníctvom družice (DVB-S) môžete ju chytať na Slovensku i v celej Európe.

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 13724 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 898 prečítaní

* Pastiersky list k parlamentným voľbám - jún 2006

     Milovaní bratia a sestry,
     Skutky apoštolov nám približujú situáciu, keď apoštoli po Ježišovom nanebovstúpení stáli pred rozhodnutím doplniť počet učeníkov. Bolo to veľmi významné rozhodnutie, ktoré určovalo ďalší rozvoj Cirkvi. Apoštoli venovali pozornosť zodpovednému výberu kandidátov, a preto v modlitbe prosili, aby ich voľba bola zhodná s Božou vôľou (porov. Sk 1, 15 - 26).

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 161 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 840 prečítaní

* Chcete reagovať?

Pokiaľ by ste sa chceli podeliť s tým, ako ste prežívali Veľkonočné sviatky, tak to môžete urobiť vo FÓRE. Jednoducho napíšte, ako ste ich prežili ;-).
Ktorý deň sa Vám "rátal" počas veľkonočných sviatkov najviac?

Alebo napíšte svoje postrehy do článku a pošlite ich na Farnosť Dobšiná. Tieto postrehy budú uverejnené čo najskôr. ;-)


Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 893 prečítaní

* Biela sobota - Deň znovuzrodenia v Kristovi

Zmŕtvychvstalý     Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). Preto podľa Kristovho napomenutia (Lk 12, 35n) veriaci s horiacimi sviecami v rukách sa majú podobať ľuďom očakávajúcim návrat svojho Pána. Keď príde a nájde ich bedliť, dá im miesto pri svojom stole.

     Po dráme Veľkého piatku je Biela sobota určitým kontrastom. Celý tento deň je poznačený tichom, ktoré je plné očakávania a vrcholí takým radostným spôsobom, že ho možno porovnať len s atmosférou Vianoc. Nečudo, veď to, čo sa na Vianoce začína, dosahuje vrchol na Veľkú noc.

     Človek, ktorý sa pádom do hriechu oddelil od Boha a ocitol sa v tme, potrebuje na návrat k Bohu špeciálne svetlo. Je ním sám Boh, ktorý vychádza človeku v ústrety, aby ho očistil, posvätil a osvecoval mu správnu cestu. Toto vyjadruje prvá časť obradov. Jej zavŕšením je osobitný oslavný a ďakovný spev človeka, ktorý jasá nad veľkosťou Božej dobroty.

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 82409 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 1703 prečítaní

* Veľký piatok: Slávenie utrpenia a smrti Pána

Ukrižovaný      Dnes si pripomíname utrpenie, umučenie a smrť Ježiša Krista na kríži.
     O liturgickom slávení tohto sviatku rozpráva prodekan Teologickej fakulty v Košiciach Mons. Gabriel Ragan: „Veľký piatok je dňom Veľkonočného trojdnia. Je nazývaný aliturgickým, takisto ako Biela sobota, pretože v tieto dni sa neslávi eucharistia. Samotná liturgia sa však v tento deň koná. Je to známe už z cestopisu pútničky Etérie zo 4. storočia, v ktorom sa hovorí o tom, že sa o 12-tej hodine na Veľký piatok v Jeruzaleme v chráme Božieho hrobu, inak nazývanom aj chrámom Vzkriesenia, stretávali veriaci, aby tam od dvanástej do tretej hodiny počúvali sväté písmo, evanjelium o udalostiach Ježišovho utrpenia a smrti. Na tomto mieste si pripomenuli aj iné skutočnosti.

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 2692 prečítaní

* Benedikt XVI. plánuje zmeny v pápežských sláveniach

Pietro Marini      Pápežské liturgické slávenia sa pri Benediktovi XVI. zmenia. Povedal to pre agentúru CNS pápežský liturgista arcibiskup Pietro Marini. „Musím byť trochu pozornejší, lebo Benedikt XVI. je expert na liturgiu,“ priznal. „Ale vracia sa mi to, lebo Svätý Otec vždy vyjadrí môjmu dielu uznanie a spolu sa o tom rozprávame.“ V rámci plánovanej zmeny už arcibiskup Marini poslal pápežovi svoje návrhy a on ich doplnil poznámkami. Detaily o tom, čo a kedy sa zmení, však vatikánsky liturgista ešte neprezradil. Šesťdesiatštyriročný Talian pracuje na tomto poste už od roku 1965 a môže konštatovať, že každý pápež má trochu iný prístup k liturgii. „Pri Jánovi Pavlovi II. som bol voľnejší; mali sme jasnú dohodu, lebo on bol skôr mužom modlitby ako liturgie.“

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 904 prečítaní

|0-15|15-30|


klenba

Hlavné menu

Anketa
Ako je to s mojimi návštevami bohoslužieb?

chodím tak často ako sa len dá
2113 (2113 hl.)
chodím každú nedeľu a prikázaný sviatok
1501 (1501 hl.)
snažím sa aspoň nedeľe
1233 (1233 hl.)
len príležitostne
1154 (1154 hl.)
nechodím vobec
1259 (1259 hl.)

Celkom hlasovalo: 7260

Zoznam rubrík
mínus Cirkev
mínus Diecéza
mínus Farnosť
mínus Info
mínus Kniha
mínus Príbeh
mínus Svedectvo
mínus Vážne

Humor
1.
Dobrovoľné príspevky do kostolnej pokladničky veľmi klesli a tak sa pán farár odhodlal k ráznemu opatreniu. Počas kázne vyhlásil: - Bratia a sestry, robím to veľmi nerád, ale nemám iné riešenie. Je medzi nami muž, ktorý má hriešny pomer s manželkou jedného nášho cirkevníka. Ak sa v kostolnej pokladničke na milodary do večera neobjaví 500 korún, zverejním jeho meno. Keď po omši farár počítal peniaze v pokladničke, našiel tam 25 päťstokorunáčok a jednu dvestokorunáčku s pripnutým lístkom: "Pre lásku božiu, otče, počkajte mi do večera, tie tri stovky niekde zoženiem"
Bravo
2.
Bůh je mrtev (Friedrich Nietzsche) Nietzsche je mrtev (Bůh)