Rímskokatolícka cirkev      
Zimná 187      
049 25 DOBŠINÁ      
Dnes je sobota 5. decembra 2020     -----     Meniny má Oto     -----      liturgická farba féria 


klenba

Hľadaj
Penzion v Jižních ČecháchChata u KomorníkaChata StrmilovUbytování v České KanaděPenzion StrmilovUbytování větších skupinUbytování v Jižních ČecháchChata u rybníka KomorníkaChata v Jižních ČecháchRybolovUbytování v KunžakuStrmilovChata Česká Kanada

Ako a kam?

Info
Update: 27.01.2007
JozefTOPlist


Diecézne evanjelizačné stredisko

Myšlienka
Myšlienka z košíka

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 16 nájdených)

|0-15|15-16|

* Poďakovanie

Dobšiná&Rímskokatolícka cirkev farnosť Dobšiná, týmto vyjadruje poďakovanie Mestskému zastupiteľstvu mesta Dobšiná, ktoré svojim uznesením č. 167-29/II-2012 v súlade s článkom 6 ods. 1) VZN č. 118/2009 schválilo dotáciu pre našu farnosť pre rok 2012 vo výške 850,- €. Čestne prehlasujem, že poukázané prostriedky boli použité na činnosť farnosti, menovite na financovanie výdavkov na energie, materiálové výdavky a služby v roku 2012.

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 570 prečítaní

* Poďakovanie

Dobšiná     Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Dobšiná bola udelená dotácia z mesta Dobšiná v celkovej sume 850,- € na základe zmluvy F/9/2011 zo dňa 3. 5. 2011 na činnosť farnosti v roku 2011 – financovanie prevádzkových výdavkov – spotrebu energií a materiálové výdavky farnosti.
     Dotáciu sme obdržali dňa 6. 5. 2011. Farnosť bola finančne značne poddimenzovaná, pretože sa uskutočnili niektoré opravy v sume zhruba 2500,- € a na zabezpečenie ďalšieho kvalitného fungovania potrebovala pomoc. Na prevádzkové energie poskytlo dotáciu mesto Dobšiná v odhadovanej výške 850,- € - elektrina, približne 500,- €, plyn 800,- € + cca 240,- € voda a telefón.

     Týmto čestne vyhlasujem, že uvedené prostriedky boli použité v súlade s podmienkami zmluvy. Zároveň v mene všetkých veriacich farnosti vyslovujem úprimné ďakujem vedeniu mesta Dobšiná a Mestskému zastupiteľstvu za poskytnutú pomoc.

Mgr. Jozef Brandys, správca farnosti Dobšiná

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 1070 prečítaní

* Farský list - november 2008

     Do pozornosti Vám predkladáme farský list na mesiac november 2008.


Farský list - november 2008 - pdf - nové

* Aktualizácie stránky

Tak konečne sa začalo aktualizovať
Tak po zrelej adaptácii Jozefa Homindu medzi obyvateľov mesta Dobšiná sme sa konečne dočkali aj aktualizácie tejto stránky, za čo mu podľa mňa všetci ďakujeme. Na stránké budú aktualizované aj farské listy v blizskej budúcnosti. Paľo

* Sviatosť birmovania v našej farnosti

01

     Po poctivej dvojročnej príprave na prijatie sviatosti birmovania sa kandidáti na prijatie tejto sviatosti dočkali. Dňa 29. októbra 2006 im sviatosť kresťanskej dospelosti udelil vo farskom kostole sv. Františka Xaverského v Dobšinej rožňavský diecézny biskup Mons. Eduard Kojnok. Tých, ktorí prijali sviatosť birmovania bolo 9. 9 tých, ktorí skutočne o prijatie darov Ducha Svätého stáli a všetko svoje úsilie vložili do svojho duchovného rastu počas celej prípravy.


Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 2915 prečítaní

* Farský list - Jún 2006

Predkládame do pozornosti farský list na mesiac jún 2006


Farský list - Jún 2006

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 882 prečítaní

* Farský list - Máj 2006


Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 1 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 921 prečítaní

* Veľkonočná vigília v našej farnosti

Veľkonočná svieca      Tak ako možno vo väčšine farností, Veľkonočná vigília sa stáva Stredobodom, sviatkom, pri ktorom si každý z nás pripomína, že práve v tomto čase sa zrodila naša spása. Počas Zeleného štvrtka ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu - pre každého človeka, počas Veľkého piatku - zomrel na kríži - pre každého človeka a počas Veľkonočnej vigílie vstal z mŕtvych - pre každého človeka.
     Fascinujúce! To všetko pre Teba a pre mňa! Veľkonočné zmŕtvychvstanie urobilo z každého z nás nového človeka. Z človeka, ktorý bol poznačený hriechom, stáva sa človek hodný vstupu do Božieho kráľovstva.

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 27928 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 1486 prečítaní

* Konečne zažiť veľkonočné sviatky

     Videl som film, ktorý sa volal „Prežiť“. Fascinoval ma. Bolo to už dávnejšie, ale vrátil som sa k jeho obsahu po vianočných sviatkoch, keď som sa pýtal ľudí ako ich strávili. Veľmi často som počúval výroky typu: „Prežili sme Vianoce v zdraví. Prežili sme Vianoce v pohode a pokoji...“. Nezaujali ma ani tak tie atribúty, ktoré boli ku koncu týchto výrokov. Zaujal ma výraz „prežiť“. Začal som nad ním viac rozmýšľať. Prežil som vianočné sviatky? V súvislosti s filmom, ktorý som spomínal na začiatku, slovko „prežiť“ znamená niečo zlé. Stane sa mi niečo, k čomu by som sa najradšej nevracal a vytlačil som to zo svojho života. Stále viac a viac začínam používať aj ja výraz „zažiť“ v súvislosti so sviatkami. Na rozdiel od toho prvého, slovo „zažiť“ vo mne evokuje niečo krásne, niečo dôležité, niečo, na čo sa oplatí spomínať, oplatí sa o tom hovoriť a zdieľať sa s ostatnými.

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 74 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 865 prečítaní

* Farský list - Apríl 2006


Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 877 prečítaní

* Nový farský list - Marec 2006


* Kňazské rekolekcie v našej farnosti

ruky modlitby      V stredu dňa 8.3.2006 sa uskutočnili v našej farnosti kňazské rekolekcie. Kňazské rekolekcie sú stretnutie kňazov v dekanátu (v našom prípade rožňavského a muránskeho), ktoré pozostávajú zo sv. omše, ktorá bola vo farskom kostole sv. Františka Xaverského. Túto sv. omšu celebroval (slúžil) riaditeľ biskupského úradu v Rožňave Mons. Jozef Kostolný ako zástupca otca biskupa Mons. Eduarda Kojnoka, ktorý sa pre neodkladné záležitosti a kňazské rekolekcie v inom dekanáte nemohol zúčastniť. Koncelebrantmi (spolúslúžiacimi) boli vdp. Martin Pivovarník a Martin Keruľ, spolu so všetkými zúčastnenými kňazmi. V duchovnom príhovore sa nám prihovoril vdp. Ján Budzák, správca farnosti v Rudníku.

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 1811 prečítaní

* Duchovná vyprahnutosť, či prázdnota?

Dobrý pastier      Jednou z najčastejších skúšok na ceste k dokonalosti je duchovná vyprahnutosť. Možno častejšie to dnes nazývame ako "duchovná kríza". Človek z ničoho nič prestane cítiť Božiu prítomnosť a zdá sa, akoby sa mu Boh skryl. Toto je však druhé, „to lepšie“ štádium. Je medzi nami však mnoho ľudí, ktorí ešte nezažili Božiu prítomnosť a preto nemôžu zažiť vnútornú vyprahnutosť po Bohu.

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 27821 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 1403 prečítaní

* Krížové cesty vo farnosti

Kristus       Tak ako každý rok, v čase 40 - dňového pôstu, tak aj v tomto roku sa budeme pravidelne modliť modlitbu križovej cesty v našej farnosti. Modlitba krížovej cesty nám pomáha viac a hlbšie prežiť, akým utrpením prechádzal Ježiš, keď išiel na smrť za naše hriechy. Dokonca pri modlitbe krížovej cesty môže ten, ktorý sa ju modlí získať úplné odpustky. Citujem: "Kto koná pobožnosť krížovej cety pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže tískať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.
      Tí, čo sa pre vážnu prekažku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad štvrť hodiny. (Direktórium 2006, str. 73.)

Časy konania krížových ciest:
piatok: 16:30 hod.
nedeľa: 14:30 hod.

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 5017 prečítaní

* Popolcová Streda

     Dnešným dňom vstupujeme do obdobia Veľkého pôstu, ktoré nás má pripraviť na slávenie Veľkonočných sviatkov. Resp. my s pomocou Božou sa máme pripraviť na slávenie Veľkonočných. Prežívanie Veľkonočných sviatkov je akosi ochudobnené pokiaľ sa neprežíva intenzívne pôst.
     Prežime tento pôst čo naintenzívnejšie. Nežime v sebaklame, že všetko v našom živote je úplne v poriadku a nemáme čo meniť. ;-)

Sv. omša na Popolcovú stredu bude o 17:00 hod. a sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať hodinu pred sv. omšou. Počas sv. omše bude poznačenie popolom na znak kajúcnosti.

Zobraz správu | Autor: Administrator | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mail - Vytisknout článek | 892 prečítaní

|0-15|15-16|


klenba

Hlavné menu

Anketa
Ako je to s mojimi návštevami bohoslužieb?

chodím tak často ako sa len dá
2113 (2113 hl.)
chodím každú nedeľu a prikázaný sviatok
1501 (1501 hl.)
snažím sa aspoň nedeľe
1233 (1233 hl.)
len príležitostne
1154 (1154 hl.)
nechodím vobec
1259 (1259 hl.)

Celkom hlasovalo: 7260

Zoznam rubrík
mínus Cirkev
mínus Diecéza
mínus Farnosť
mínus Info
mínus Kniha
mínus Príbeh
mínus Svedectvo
mínus Vážne

Humor
1.
Dobrovoľné príspevky do kostolnej pokladničky veľmi klesli a tak sa pán farár odhodlal k ráznemu opatreniu. Počas kázne vyhlásil: - Bratia a sestry, robím to veľmi nerád, ale nemám iné riešenie. Je medzi nami muž, ktorý má hriešny pomer s manželkou jedného nášho cirkevníka. Ak sa v kostolnej pokladničke na milodary do večera neobjaví 500 korún, zverejním jeho meno. Keď po omši farár počítal peniaze v pokladničke, našiel tam 25 päťstokorunáčok a jednu dvestokorunáčku s pripnutým lístkom: "Pre lásku božiu, otče, počkajte mi do večera, tie tri stovky niekde zoženiem"
Bravo
2.
Bůh je mrtev (Friedrich Nietzsche) Nietzsche je mrtev (Bůh)