Farnosť 6.4. - 12.4.2009

Autor: Pavol Schrotter <@>, Téma: Cirkev, Vydané dňa: 07. 04. 2009

Farnosť: sv. Vavrinca, diakona - Revúca
Farnosť 6.4. - 12.4.2009


  1. Pondelok

6. IV. 2009

       1. Pondelok veľkého týždňa
+ Gejza Zahoranský..................................................................................

18.00

Utorok

7. IV. 2009

       1. Utorok veľkého týždňa
+ H. Halvašová..........................................................................................

7.30
Streda

8. IV. 2009

       1. Streda veľkého týždňa
+ Zuzana Fifíková.....................................................................................

18.00

Štvrtok

9. IV. 2009

       1. Zelený štvrtok
Na úmysel....................................................................................................

18.00

Piatok

10. IV. 2009

       1. Veľký piatok
Veľkonočné obrady umučenia Pána

16.00

Sobota

11. IV. 2009

       1. Biela sobota
Za Božie požehnanie dobrodincov farnosti............................................

19.30

Nedeľa

12. IV. 2009

veľkonočná nedeľa pánovho zmŕtvychvstania
Za veriacich.............................................................................................. + Zuzana Podolinská.................................................................................

8.00

10.00