Farnosť 4.8. - 10.8.2008

Autor: Pavol Schrotter <@>, Téma: Cirkev, Vydané dňa: 02. 08. 2008

Farnosť: sv. Vavrinca, diakona - Revúca
Farnosť 4.8. - 10.8.2008


Pondelok

4.VIII. 2008

Sv. Ján Mária Vianney, kňaz, spomienka
+ Mária a Ján Mišankoví...........................................................................

18.00

Utorok

5.VIII. 2008

Výročie posviacky hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme, spomienka
Za duše v Očistci.........................................................................................

7.30
Streda

6.VIII. 2008

Premenenie Pána, sviatok
Na úmysel....................................................................................................

18.00

Štvrtok

7. VIII. 2008

Féria
+ Mária a Jozef Laurinc............................................................................

18.00

Piatok

8. VIII. 2008

Sv Dominik, kňaz, spomienka
+ z rodiny Tokolyovej.................................................................................

18.00

Sobota

9. VIII. 2008

Sv Terézia Benedikta z Kríža, panna a mučenica, sviatok
+ Karol Nohavička, Výročná.....................................................................

7.30

Nedeľa

10.VIII. 2008

devätnásta nedeľa v období cez rok
Za veriacich.................................................................................................

+ František Lizák.......................................................................................

8.00

10.00