Ako sa modlíte?

Autor: Administrator <webmaster.rv@rcc.sk>, Téma: Príbeh, Vydané dňa: 16. 03. 2006

Dobšiná      Kňaz si všimol, že jedna zo žien v kostole, ktorú si pamätal z nedeľných sv. omší, je mnohokrát hlboko zahĺbená do modlitby. Rozhodol sa, že sa priučí z jej skúseností a pri jednej príležitosti sa jej opýtal, ako si rozdeľuje čas na modlitbu a akým spôsobom sa modlí. „Modlím sa Otčenáš,“ odpovedala jednoducho.

     „Ale isto nerobíte len to“ protestoval. „Ale áno,“ povedala, „viete, keď som v dobrej kondícii, všetko, čo poviem, sú prvé dve slová Otče náš. Keď som tak napoly, dostanem sa len do polovice. Ale keď ma niečo trápi a som naozaj v zlej forme, dokončím ho celý a niekedy sa ho dokonca pomodlím dvakrát alebo trikrát.