Dvaja...

Autor: Administrator <webmaster.rv@rcc.sk>, Téma: Príbeh, Zdroj: www.katnoviny.sk, Vydané dňa: 11. 10. 2005

     „Tí sa tak nehádali ako tí dnešní; vláda nepodarená,“ povzdychla si polohlasne jedna ženička v piatok ráno na banskobystrickom trhovisku. Priestor medzi ním a blízkym farským Kostolom Nanebovzatia Panny Márie od predchádzajúceho dňa vypĺňa súsošie Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho. Ten prvý bol v meste pod Urpínom katolíckym biskupom, ten druhý evanjelickým superintendentom. Ten prvý sa po vzniku Matice slovenskej stal jej predsedom, ten druhý podpredsedom. Inak ako ekumenickou pobožnosťou sa preto slávnosť odhalenia súsošia začať nemohla. Inak ako v deň svätého Michala, patróna mesta, tiež nie. Bystrica totiž slávi 750 rokov od udelenia mestských privilégií uhorským kráľom Belom IV.

     „Lebo nič nie je skryté, čo by sa nemalo vyjaviť, ani utajené, čo by sa nemalo dostať na verejnosť (Mk 4, 22),“ zaznelo v evanjeliovom čítaní. Veta hodná udalosti a prvých radov početného zhromaždenia patriacich otcom mesta, zástupcom kraja a štátu. Slávnostná chvíľa všetky asociácie s každodennou politikou alebo agentskými zväzkami komunistickej Štátnej bezpečnosti však nekompromisne odháňala. Múry starobylého chrámu milosrdne prijali nielen tých minulých, ale napríklad aj súčasného šéfa slovenských komunistov.
     „Dvaja priviedli osliatko do Jeruzalema, dvaja svedčili proti Kristovi, dvaja išli k prázdnemu hrobu,“ načrel do magických hĺbok numerológie a teológie senior Ján Dubíny. Dvaja – a predsa jedno: jedna viera, jeden krst a jeden Boh. „Načo nám tá socha bude?“ opýtal sa trochu provokatívne správca farnosti Jaroslav Pecha. Súsošie bude stáť medzi dvoma školami: čo povieme svojim deťom, keď sa nás opýtajú, kto to je? Povieme, že národovci. Ale povieme aj to, že boli biskupmi? „Ak neostane naše povedomie kresťanské, ostane vôbec národné?“ využil nie všednú prítomnosť predstaviteľov verejnej moci na položenie nepríjemných otázok. Nielen v Banskej Bystrici opäť potrebujeme veľkých mužov a ženy, ktorých loďku nepoháňa na vlnách verejnej činnosti iba popularita. Moyses a Kuzmány spoločne napínali plachtu pravdy.

Ivan Rončák